Najít vaše prodejní místo Centrum služeb

Inglesina uznává platnost záručních podmínek po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců od data nákupu. Chcete-li požádat o bezplatnou výměnu nebo opravu, musíte se dostavit na prodejní místo, kde byl nákup proveden (buď v kamenném obchodě, nebo online), a předložit sériové číslo výrobku a kopii prodejního dokladu vystaveného při nákupu. Je na prodejci, aby kontaktoval naši společnost a posoudil nejvhodnější způsob řešení a poskytl vám příslušné informace o termínech a způsobech.

Další informace o záručním krytí našich výrobků naleznete na stránce Záruka a servis.

 

 

Sdílej